Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Posts tagged natječaj

Natječaj za popunu radnog mje...

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKI BUKOVEC OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC KLASA.112-03/15-01/8 URBROJ: 2186-140-01-15-1 Veliki Bukovec, 10.11.2015. Tel.fax: 042/840-224 Temeljem  čl. 105., i čl. 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ( pročišćeni tekst NN126/12. ) i članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj […]

Natječaj za popunu radnog mje...

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC Dravska 42 , Veliki Bukovec e-mail: ured@os-bukovec.hr KLASA: 112-02/15-01/04 URBROJ: 2186-140-01-15-1 Veliki Bukovec, 27.10.2015. Osnovna škola Veliki Bukovec, Dravska 42, Veliki Bukovec raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta  ( m/ž ) Učitelja/ice edukatora-rehabilitatora – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na […]

Odluka o izboru kandid...

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKI BUKOVEC OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC KLASA: 112-07/15-01/4 URBROJ: 2186-140-01-15-18 Veliki Bukovec, 24.9.2015. Temeljem čl.114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13 i 152/14.) ravnateljica Osnovne škole Veliki Bukovec donosi   ODLUKU O  izboru kandidata za pomoćnika […]

Natječaj za popunu radnog mje...

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/ca matematike 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Natječaj za pomoćnika u nast...

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKI BUKOVEC OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC KLASA: 112-07/15-01/1 URBROJ: 2186-140-01-15-1 Veliki Bukovec, 11.9.2015. Tel.fax: 042/840224 Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i projekta Varaždinske županije pod nazivom „Veliki za male „- osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih […]

Natječaj za popunu radnog mjesta edukatora-rehabilitat...

Osnovna škola Veliki Bukovec, Dravska 42, Veliki Bukovec raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta ( m/ž ) – Učitelja/ice edukatora-rehabilitatora – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme – Održavanje nastave u posebnom razrednom odjelu Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. […]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Šk...

Na temelju članka 126. stavaka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) te članka 102. Statuta Škole, a sukladno odluci Školskog odbora od 25. 2. 2015., Školski odbor Osnovne škole Veliki Bukovec raspisuje: […]

Natječaj za radno mjesto ravnate...

Na temelju Članka126. Stavka 1.-3. i Članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ( Nbr.87./08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,i 152/14.) i Članka 102. Statuta Osnovne škole Veliki Bukovec, a sukladno odluci Školskog odbora Osnovne škole Veliki Bukovec od 9.1.2015. godine, Školski odbor raspisuje:                                           NATJEČAJ Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole […]