Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Školski odbor

Školski odbor – Izjava
Školski odbor – Izjave

Školski odbor – Izjava

 

Skraćeni zapisnik s 15. sjednice Školskog odbora (17.5.2022.)

Poziv na 15. sjednicu (13.5.2022.)

Skraćeni zapisnik s 14. sjednice Školskog odbora (6.4.2022.)

Poziv na 14. sjednicu (31.3.2022.)

Skraćeni zapisnik s 13. sjednice Školskog odbora (17.3.2022.)

Poziv na 13. sjednicu (17.3.2022.)

Skraćeni zapisnik s 12. sjednice Školskog odbora (2.2.2022.)

Poziv na 12. sjednicu (31.1.2022.)

Skraćeni zapisnik s 11. sjednice Školskog odbora (17.12.2021.)

Poziv na 11. sjednicu (17.12.2021.)

Skraćeni zapisnik s 10. sjednice Školskog odbora (6.12.2021.)

Poziv na 10. sjednicu (3.12.2021.)

Skraćeni zapisnik s 9. sjednice Školskog odbora (12.11.2021.)

Poziv na 9. sjednicu (9.11.2021.)

Skraćeni zapisnik s 8. sjednice Školskog odbora (7.10.2021.)

Poziv na 8. sjednicu (4.10.2021.)

Skraćeni zapisnik s 7. sjednice Školskog odbora (3.9.2021.)

Poziv na 7. sjednicu (2.9.2021.)

Skraćeni zapisnik s 6. sjednice Školskog odbora (31.8.2021.)

Poziv na 6. sjednicu (31.8.2021.)

Skraćeni zapisnik s 5. sjednice Školskog odbora (10.5.2021.)

Poziv na 5. sjednicu (7.5.2021.)

Skraćeni zapisnik s 4. sjednice Školskog odbora (29.3.2021.)

Poziv na 4. sjednicu (25.3.2021.)

Skraćeni zapisnik s 3. sjednice Školskog odbora (11.3.2021.)

Poziv na 3. sjednicu (5.3.2021.)

Skraćeni zapisnik s 2. sjednice Školskog odbora (5.2.2021.)

Poziv na 2. sjednicu (2.2.2021.)

Skraćeni zapisnik s konstituirajuće sjednice ŠO

Poziv na konstitiuirajuću sjednicu Školskog odbora

Zapisnik s 47. sjednice (18.12.2020.)

Poziv na 47. sjednicu (15.12.2020.)

Zapisnik s 46. sjednice ( 3.12.2020.)

Poziv na 46. sjednicu (1.11.2020.)

Zapisnik s 45. sjednice ( 4.11.2020.)

Poziva na 45. sjednicu (3.11.2020.)-dopuna

Poziv na 45. sjednicu (28.10.2020.)

Zapisnik s 44. sjednice (15.10.2020.)

Poziv na 44. sjednicu (13.10.2020.)

Zapisnik s 43. sjednice ( 6.10.2020.)

Poziv na 43. sjednicu (30.9.2020.)

Zapisnik s 42. sjednice ( 10.9.2020.)

Poziv na 42. sjednicu (8.9.2020.)

Zapisnik s 41. sjednice ( 30.6.2020.)

Poziv na 41. sjednicu (25.6.2020.)

Zapisnik s 40. sjednice ( 20.4.2020.)

Poziv na 40. sjednicu (16.4.2020.)

Zapisnik s 39. sjednice ( 9.3.2020.)

Poziv na 39. sjednicu (6.3.2020.)

Zapisnik s 38. sjednice ( 28.2.2020.)

Poziv na 38. sjednicu (24.2.2020.)

Školski odbor – Izjave

Školski odbor – Izjava

Zapisnik s 37. sjednice ( 6.2.2020.)

Poziv na 37. sjednicu (31.1.2020.)

Zapisnik s 36. sjednice ( 23.1.2020.)

Poziv na 36. sjednicu (21.1.2020.)

Zapisnik s 35. sjednice (17.1.2020.)

Poziv na 35. sjednicu (10.1.2020.)

Zapisnik s 34. sjednice (16.12.2019.)

Poziv na 34. sjednicu (12.12.2019.)

Zapisnik s 33. sjednice (29.10.2019.)

Poziv na 33. sjednicu (28.10.2019.)

Zapisnik s 32. sjednice (4.10.2019.)

Poziv na 32. sjednicu (30.9.2019.)

Zapisnik s 31. sjednice (11.9.2019.)

Poziv na 31. sjednicu (11.9.2019.)

Zapisnik s 30. sjednice (31.7.2019.)

Poziv na 30. sjednicu (31.7.2019.)

Zapisnik s 29. sjednice (8.7.2019.)

Poziv na 29. sjednicu (5.7.2019.)

Zapisnik s 28. sjednice (5.6.2019.)

Poziv na 28. sjednicu (30.5.2019.)

Zapisnik s 27. sjednice (14.3.2019.)

Poziv na 27. sjednicu (12.3.2019.)

Poziv na 25. sjednicu (21.12.2018.)

Zapisnik s 25. sjednice (9.1.2019.)

Poziv na 26. sjednicu (25.1.2019.)

Zapisnik s 26. sjednice (30.1.2019.)