Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Izrada plakata

Što je plakat?

Izradom plakata učenici se potiču na samostalan rad i prikupljanje podataka o određenoj temi. Može biti u obliku oglasa ili kao prikaz zadane teme na jasan, privlačan i pregledan način.

 

Osnovni elementi plakata

 1. Naslov – treba biti uočljiv i zauzimati središnji položaj
 2. Tekst
 3. Slikovni materijal: fotografije, crteži, tablice i grafički prikazi – ispod svakog prikaza napisati objašnjenje
 4. Podaci o autoru – donji desni kut

 

Vizualni izgled

 1. Paziti na boju, međuprostor, okvir, rubove
 2. Poželjan je kontrast boje podloge i boje teksta
 3. Boja može biti u funkciji teme (plava – voda, zelena – priroda)
 4. Međuprostor treba biti usklađen s dijelovima plakata i može se ispuniti bojom
 5. Okvir i rubovi trebaju biti usklađeni – paziti na udaljenost elemenata od ruba
 6. Paziti na stil: truditi se biti zanimljiv i originalan
 7. Količina teksta – najviše 15 redova, sveukupni tekst na plakatu može imati oko 500 riječi
 8. Tekst mora biti pravopisno i gramatički točno napisan!

 

Važni elementi

1. Čitljivost

a) naslov plakata treba biti vidljiv s udaljenosti od 2 metra

b) podnaslov i tekst trebaju biti čitljivi s udaljenosti od 1,5 metara

c) izbjegavati različite tipove slova, podvlačenje i sjenčanje

d) koristiti i velika i mala tiskana slova pri pisanju

e) tip slova koji se preporuča je Times New Roman, Arial

f) pri pisanju rukom paziti na izgled i oblik slova

 

2. Preglednost

– tema mora biti obrađena sustavno i u logičnome slijedu

– tema treba imati uvod, opis, razradu i zaključak

3. Dopadljivost

– kompozicija plakata – pravilan raspored elemenata plakata: naslov, tekst, slike, podaci o autoru

 

Faze u izradi plakata

 1. Odaberi temu
 2. Pronađi, pročitaj i prouči materijale vezane uz temu
 3. Prikupi slikovni materijal vezan uz temu
 4. Materijal za plakat uključuje napisane tekstove, fotokopirani i materijal ispisan na pisaču
 5. Fotokopirani i materijal ispisan na pisaču obuhvaća: Fotografije/portrete osoba, naslovnice knjiga, reprodukcije, slikovne i grafičke prikaze, tablice, statistike i sl.