Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Natječaj za pomoćnika u nastavi

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKI BUKOVEC
OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC

KLASA: 112-07/15-01/1
URBROJ: 2186-140-01-15-1
Veliki Bukovec, 11.9.2015.
Tel.fax: 042/840224

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i projekta Varaždinske županije pod nazivom „Veliki za male „- osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnih ustanova Varaždinske županije za školsku godinu 2015./2016.,

Osnovna škola Veliki Bukovec, Dravska 42, Veliki Bukovec raspisuje

 

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

  • Pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju
  • 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

Uvjeti:

  • Najmanje stečena srednja stručna sprema
  • Protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za prijave je osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i OŠ Veliki Bukovec.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o nekažnjavanju ( ne stariju 6 mjeseci ).

Za prijavu na natječaj može se dostaviti preslika navedenih dokumenata ( nije potrebno dostaviti originale ili ovjerene preslike).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Osnovne škole Veliki Bukovec: www.os-veliki-bukovec.skole.hr.

Kandidati dostavljaju molbe na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC
Dravska 42, Veliki Bukovec
42 231 Mali Bukovec s naznakom „ za natječaj Veliki za male“.

Ravnateljica:

Željka Marković-Bilić