Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Djelatnici

Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

 

Red. broj Ime i prezime Zvanje Radno mjesto
1. Željka Marković-Bilić Prof. hrvatskog jezika i književnosti ravnateljica
2. Mirela Slunjski Magistra pedagogije pedagog
3. Daliborka Vuković Profesor defektolog defektolog
4. Marinka Mlinarić Diplomirani bibliotekar knjižničar

 

Podaci o učiteljima razredne nastave

 

Red. broj Ime i prezime Zvanje Razrednik
1. Snježana Horvat Nastavnik razredne nastave 2.a
2. Biserka Gazivoda Nastavnik razredne nastave 2.b
3. Vera Šehić Nastavnik razredne nastave 3.a
4. Gordana Kovaček Nastavnik razredne nastave 3.b
5. Andreja  Jakopčin Nastavnik razredne nastave 4.a
6. Brankica Kovaček Nastavnik razredne nastave 4.b
7. Štefanija Šarec Diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta likovna kultura 1.a
8. Đurđica Triplat-Povijač Nastavnik razredne nastave 1.b

 

Podaci o učiteljima predmetne nastave

 

Red. broj Ime i prezime Zvanje Predmet koji predaje Razrednik
1. Maja Matijašec Magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti Hrvatski jezik
2. Katarina Novak Dipl. učiteljIca razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik Hrvatski jezik
3. Marina Zember Dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik Hrvatski jezik
4. Davor Cvetnić Magistar primarnog obrazovanja i likove kulture Likovna kultura 8.a
5. Igor Jakupec Profesor glazbene kulture Glazbena kultura
6. Stela Pavetić Profesorica engleskog jezika i književnosti Engleski jezik 8.b
7. Sanja Ivačić Dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim programom  iz nastavnog predmeta engleski jezik Engleski jezik 6.b
8. Mladen Vuger Dipl. učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta njemačkog jezika Njemački jezik
9. Snežana Dezić-Markulinčić Diplomirani pedagoginja njemačkog jezika i likovnog odgoja za rad u glavnim školama Njemački jezik
10. Suzana Virag Profesorica matematike Matematika
11. Marina Rajh Dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim programom matematike matematika 7.b
12. Marija Krušelj Dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim programom prirodoslovlja Priroda 5.b
13. Manuela Valek Koren Profesorica biologije i kemije Biologija i kemija 7.a
14. Dado Gres Magistar edukacije fizike Fizika
15. Ivančica Jež Profesorica povijesti i filozofije povijest 5.a
16. Jurica Potnar Profesor geografije geografija
17. Nada Gačić Profesorica proizvodno tehničkog obrazovanja Tehnički

odgoj

18. Roman Sović Profesor tjelesne i zdravstvene kulture Tjelesna i zdravstvena kultura 6.a
19. Marija Međimorec Diplomirana katehetkinja vjeronauk
20. Marko Vidović Diplomirani teolog vjeronauk
21. Gordana Lohajner Diplomirani informatičar informatika
22. Petar Žugec Dipl. učitelj pojačanim programom iz nastavnog predmeta informatika informatika
23. Tea Toplak Magistra primarnog obrazovanja Učitelj edukator-rehabilitator
         

Podaci o ostalim radnicima škole


Red. broj Ime i prezime Radno mjesto
1. Dalida Sever Tajnica škole
2. Ružica Bačani Računovotkinja
3. Mladen Havaić Domar-ložač
4. Marijan Vrban Kuhar
5. Zvjezdana Račman Kuharica
6. Mirjana Vugrinec Spremačica
7. Oljga Kanižaj Spremačica
8. Diana Kranjec Spremačica

 

 

 

No Comments Yet

Odgovori