Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Kako izraditi seminarski rad?

Što je seminarski rad?

Seminarski rad je samostalni uradak učenika/ce u kojem se obrađuje zadana ili samostalna odabrana tema pod vodstvom učitelja/ice.

 

Što je cilj seminarskog?

Cilj seminarskog rada je produbljivanje znanja iz određenog nastavnog predmeta.

 

Od kojih dijelova se seminarski rad sastoji?

Općenito, seminarski rad mora imati sljedeće dijelove:

1. naslovni list
2. sadržaj
3. tekst rada
4. zaključak
5. literaturu
6. priloge (ako ih ima)

 

Ovdje možete preuzeti izgled seminarskog rada.

 

Ne smijemo prisvajati tuđi rad !
Pazimo na gramatičke greške !