Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Odluka o izboru kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKI BUKOVEC
OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC

KLASA: 112-07/15-01/4
URBROJ: 2186-140-01-15-18
Veliki Bukovec, 24.9.2015.

Temeljem čl.114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13 i 152/14.)

ravnateljica Osnovne škole Veliki Bukovec donosi

 

ODLUKU

O  izboru kandidata za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju   po natječaju programa „ Veliki za male „ raspisanom u vremenu od 11.9.2015. – 19.9..2015. objavljenom na oglasnoj ploči HZZ i Osnovne škole Veliki Bukovec, te mrežnim stranicama  Zavoda i Škole.

  1. Željka Triplat, prvostupnica radne terapije i srednja fizioterapeutska tehničarka  prima se za pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme.

Radni odnos počinje od 1.10.2015. godine

Ravnateljica:
Željka Marković-Bilić