Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Natječaj za popunu radnog mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKI BUKOVEC
OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC

KLASA.112-03/15-01/8
URBROJ: 2186-140-01-15-1

Veliki Bukovec, 10.11.2015.
Tel.fax: 042/840-224

Temeljem  čl. 105., i čl. 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ( pročišćeni tekst NN126/12. ) i članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 94/14., i 152/14. ),

Osnovna škola Veliki Bukovec, Dravska 42, Veliki Bukovec

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta ( m/ž )

* UČITELJ/ICA  hrvatskog jezika
* 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

* Životopis
* Diplomu, domovnicu  ( preslike)
* Potvrdu o nekažnjavanju  ( ne stariju od 6 mjeseci) presliku

Rok za podnošenja prijava je osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama  Zavoda za zapošljavanje i OŠ Veliki Bukovec. ( od 10.11.2015.-18.11.2015.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Osnovne škole Veliki Bukovec:  www.os-veliki-bukovec.skole.hr.

Kandidati dostavljaju molbe na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC
Dravska 42, Veliki Bukovec
42 231 Mali Bukovec

Ravnateljica:
Željka Marković-Bilić