Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Natječaj za popunu radnog mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC
Dravska 42 , Veliki Bukovec
e-mail: ured@os-bukovec.hr

KLASA: 112-02/15-01/04
URBROJ: 2186-140-01-15-1

Veliki Bukovec, 27.10.2015.

Osnovna škola Veliki Bukovec, Dravska 42, Veliki Bukovec raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta  ( m/ž )

  • Učitelja/ice edukatora-rehabilitatora – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
  • Održavanje nastave u posebnom razrednom odjelu

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj  je otvoren osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i OŠ Veliki Bukovec ( od 27.10.2015. do 4.11.2015. )

Uz prijavu kandidati moraju priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje da ne postoje zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6  mjeseci.

Za prijavu na natječaj može se dostaviti preslika navedenih dokumenata (nije potrebno dostaviti originale ili ovjerene preslike).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Odluka o izboru kandidata bit će objavljena  na web stranici škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC
Veliki Bukovec, Dravska 42, 42231 Mali Bukovec

 Ravnateljica:
Željka Marković-Bilić