Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Natječaj za popunu radnog mjesta edukatora-rehabilitatora

Osnovna škola Veliki Bukovec, Dravska 42, Veliki Bukovec raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta ( m/ž )

– Učitelja/ice edukatora-rehabilitatora – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
– Održavanje nastave u posebnom razrednom odjelu

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i OŠ Veliki Bukovec ( od 31.3.2015. do 8.4.2015. )

Uz prijavu kandidati moraju priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje da ne postoje zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci.
Za prijavu na natječaj može se dostaviti preslika navedenih dokumenata ( nije potrebno dostaviti originale ili ovjerene preslike ).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC
Veliki Bukovec, Dravska 42, 42231 Mali Bukovec

v.d. ravnateljice:
Željka Marković-Bilić