Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Jednostavni kamatni račun

1. Kako se označava glavnica ?

a) gl

b) g

c) s

Rješenje: b)

 

2. Kojom formulom se računa kamata? Zaokruži, ali prije zaokruživanja dobro razmisli na koje se načine može izračunavati?

a) k=g·s·v

b) k=s·v·g

c) k=s·g·v

Rješenje: a),b),c)

3. Jurica je na bankovi račun položio 1000€, kamatna stopa mu je 2%. Oročio je novac na dvije godine. Kolike su mu kamate?

Rješenje: 40€