Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Računanje postotka

Računanje postotaka treba se naučiti. Pomoću računanja postotaka moći ćete izračunati koliko novaca vam ostaje od plaće, koliko vremena potrošite na školu…

 

Ana je 25 puta bacala u koš i pogodila 14 puta.Koliki je njezin postotak uspješnosti?

Znate li zašto je rješenje 56%? Ako niste sigurni pogledajte Lovrino objašnjenje kako se računa postotak.

 

1. Dario je krenuo na put dug 840 km. Dosad je prošao 168 km. Koliki je postotak puta prošao?

 Rješenje:Prošao je 20% puta.

 2.  U školi ima 500 učenika.  50 učenika je uključeno u košarkaški klub. Koliko je to posto?

Rješenje: To je 10%.

3. Košarkaš je pogodio koš 38 puta iz 50 pokušaja. Koliki je postotak njegove uspješnosti u pogađanju koševa?

Rješenje: 76%

 

 

 

 

Malo predahnite i svojim znanjem postotaka nahranite ribicu 🙂

 

Zajedno sa Rudolfom izračunajte postotni iznos 🙂

4. Od 850 učenika jedne škole, njih 493 pohađa izbornu nastavu njemačkog jezika. Koliki postotak učenika pohađa nastavu njemačkog jezika?

Rješenje: 58%

5. U razredu je 19 učenika, a njih 15 glasovalo je za Maju. Koliki je postotak učenika glasovao za Maju?

Rješenje:  79% učenika je glasovalo za Maju.

6. Luka je preplivao 11 m od ukupne duljine bazena koja iznosi 71 m. Koliki postotak duljine bazena je Luka preplivao?

 Rješenje: 25%

 

 

 

7. Luka je na treningu rukometa gađao gol 12 puta, od toga je 4 puta pogodio. Koliki mu je postotak uspješnosti?

Rješenje: 33%

8. Ibrahimović je zabio 52 gola od 99 pokušaja. Kolika mu je uspješnost?

Rješenje: 52%

9 . Klampović i Flampović se natječu za mjesto predsjednika države. 10 060 ljudi od 16 702 je glasalovalo za Klampovića? Koliko je posto glasova dobio Klampović, a koliko Flampović?

Rješenje: 60% posto je za Klampovića, a za Flampovića 40%.

11. Kunićevi su krenuli na put dug 740 km. Dosad su prešli 230 km. Koliki su postotak puta prešli?

Rješenje: Prešli su 31% puta.

 

 

 

 

Provjerite svoje znanje tako da napravite svoju pizzu 🙂

Postignite najbolji rezultat  tako da udarite snjegovića i da leti čim dalje, naravno ako znate postotke.