Računanje postotka

Računanje postotaka treba se naučiti. Pomoću računanja postotaka moći ćete izračunati koliko novaca vam ostaje od plaće, koliko vremena potrošite na školu…

 

Ana je 25 puta bacala u koš i pogodila 14 puta.Koliki je njezin postotak uspješnosti?

Znate li zašto je rješenje 56%? Ako niste sigurni pogledajte Lovrino objašnjenje kako se računa postotak.

 

1. Dario je krenuo na put dug 840 km. Dosad je prošao 168 km. Koliki je postotak puta prošao?

 Rješenje:Prošao je 20% puta.

 2.  U školi ima 500 učenika.  50 učenika je uključeno u košarkaški klub. Koliko je to posto?

Rješenje: To je 10%.

3. Košarkaš je pogodio koš 38 puta iz 50 pokušaja. Koliki je postotak njegove uspješnosti u pogađanju koševa?

Rješenje: 76%

 

 

 

 

Malo predahnite i svojim znanjem postotaka nahranite ribicu :)

 

Zajedno sa Rudolfom izračunajte postotni iznos :)

4. Od 850 učenika jedne škole, njih 493 pohađa izbornu nastavu njemačkog jezika. Koliki postotak učenika pohađa nastavu njemačkog jezika?

Rješenje: 58%

5. U razredu je 19 učenika, a njih 15 glasovalo je za Maju. Koliki je postotak učenika glasovao za Maju?

Rješenje:  79% učenika je glasovalo za Maju.

6. Luka je preplivao 11 m od ukupne duljine bazena koja iznosi 71 m. Koliki postotak duljine bazena je Luka preplivao?

 Rješenje: 25%

 

 

 

7. Luka je na treningu rukometa gađao gol 12 puta, od toga je 4 puta pogodio. Koliki mu je postotak uspješnosti?

Rješenje: 33%

8. Ibrahimović je zabio 52 gola od 99 pokušaja. Kolika mu je uspješnost?

Rješenje: 52%

9 . Klampović i Flampović se natječu za mjesto predsjednika države. 10 060 ljudi od 16 702 je glasalovalo za Klampovića? Koliko je posto glasova dobio Klampović, a koliko Flampović?

Rješenje: 60% posto je za Klampovića, a za Flampovića 40%.

11. Kunićevi su krenuli na put dug 740 km. Dosad su prešli 230 km. Koliki su postotak puta prešli?

Rješenje: Prešli su 31% puta.

 

 

 

 

Provjerite svoje znanje tako da napravite svoju pizzu :)

Postignite najbolji rezultat  tako da udarite snjegovića i da leti čim dalje, naravno ako znate postotke.

Mala škola za velike mogućnosti