Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za šk. godinu 2020./2021.

Poštovani roditelji!

Počela je priprema za prijavu  u projekt “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za školsku godinu 2020./2021.” Pravo prijave imaju učenici za koje roditelji primaju dječji doplatak. Zamolbu koju popunjava roditelj koji je nositelj dječjeg doplatka možete preuzeti ovdje. U zamolbu treba upisati iznos dječjeg doplatka po djetetu, a ne treba slati rješenje o priznavanju prava na dječji doplatak. Iznose koje ćete upisati provjerit će u Zavodu za mirovinsko osiguranje.

Rok za dostavu zamolbi u školu je 15.10.2020. 

Školska kuhinja se do početka provedbe projekta treba uplaćivati.

Zamolba za oslobađanje učenika od plaćanja školske kuhinje u sklopu projekta „ Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za školsku godinu 2020./2021.“

Ja, ______________________________, OIB: ______________________________
(ime i prezime roditelja nositelja dječjeg doplatka)                         (OIB roditelja)

s adresom stanovanja __________________________________________________ kao
                                                             (mjesto i adresa stanovanja)

RODITELJ/ZAKONSKI SKRBNIK/POSVOJITELJ/UDOMITELJ DJETETA

______________________________, OIB djeteta ______________________________
           (ime i prezime djeteta)

polaznika __________ razreda OSNOVNE ŠKOLE Veliki Bukovec
                     (razred)

podnosim zahtjev da se gore imenovano dijete oslobodi plaćanja školske kuhinje u školskoj godini 2020./2021.

Iznos dječjeg doplatka ______________________________________________________

U Velikom Bukovcu, ____________________.

Potpis roditelja/skrbnika:

____________________

*Svojim potpisom dozvoljavam da se prikupljeni podaci koriste i obrađuju isključivo i samo za potrebe provedbe projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za školsku godinu 2020./2021.“