Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Tri škole, četrdeset i četiri učitelja, tristotinjak učenika

Sve je započelo u Velikom Bukovcu

U sklopu projektnog poziva „Unapređenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“, koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u OŠ Veliki Bukovec pojavilo se zanimanje za sudjelovanje u projektu u trajanju od 24 mjeseca. Toj su se školi, nositelju projekta, pridružile još dvije škole partneri: OŠ Andrije Palmovića Rasinja i OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec. Projekt je započeo 30. studenoga 2017., a završava 29. prosinca 2019. godine. Financira se u sklopu  Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda, a njegova su provedbena tijela Ministarstvo znanosti i obrazovanja (PT1) i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (PT2). Ukupna je njegova vrijednost 938 719,08 kn, bespovratnih sredstava koja su raspodijeljena na stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika (274 880,00 kn), opremu i terensku nastavu učenika (391 598,85 kn), a ostalo na promidžbu i vidljivost te administraciju i upravljanje projektom.

 

Od 3 do 300

Projekt nosi simbolični naziv: Od 3 do 300. Uključene su tri škole, a u izvannastavne aktivnosti bit će uključeno 300-ak učenika od 2. do 8. razreda. Broj učitelja koji  su se uključili u projekt nije obuhvaćen nazivom, no iz tri navedene škole na projektu sudjeluju 44 učitelja.

 

Od učitelja do učenika

Jedan od razloga uključivanja u projekt jest mogućnost suvremenih oblika edukacija za učitelje, koje su inače gotovo nedostupne. Planiran je niz edukacija kako bi učitelji mogli na zanimljiv i drugačiji način pristupiti gradivu koje će prezentirati učenicima tijekom provođenja šest izvannastavnih aktivnosti u kojima će razvijati čitalačku, medijsku, digitalnu, matematičku i višejezičnu pismenost. Cilj je da ti isti učitelji uvedu novine i u svoju redovitu nastavu, ali i da sve novo što nauče diseminiraju u svojim školama kolegama, ali i široj obrazovnoj zajednici. Edukacije za učitelje bit će raznolike: radionica o izradi i provedbi kurikuluma, o metodologiji definiranja ishoda učenja, o planiranju, organizaciji i provedbi projektne nastave, o razvoju kritičkog mišljenja,  edukativna radionica o korištenju IKT-a u nastavi, radionica o dokumentarnom filmu, o radu s djecom s posebnim potrebama, o radu s djecom iz nacionalnih manjina, radionica o medijskom obrazovanju, radionice iz astronomije i iz matematike. Nakon toga učitelji će biti osposobljeni izraditi kurikulume za sljedeće izvannastavne aktivnosti: Jezični klub, Enigmatska grupa, Medijsko-digitalna grupa, Književna stvaraonica, Knjižničarska grupa i Astronomska grupa.

 

Ruralno područje

Sve tri škole uključene u projekt smještene su u ruralnim područjima te učenicima zbog prometne udaljenosti nisu dostupni mnogi sadržaji koji su njihovim vršnjacima u gradskim sredinama uobičajeni. Rezultat toga jesu i prosječni te ispodprosječni rezultati u spomenutim vrstama pismenosti (PISA 2012), a to se odnosi i na  učenike s teškoćama, učenike iz obitelji nižeg ekonomskog statusa te učenike iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenim knjižnicama. Učitelji u RH iskazuju negativne stavove u uporabi IKT-a u nastavi, a poznato je i to da je tek 10% e-osposobljenih škola. Sve to ima vrlo negativan utjecaj u razvoju lokalne sredine, od iseljavanja do osiromašenja seoskih sredina.

 

Dvije faze – puno truda i rada, ali i zadovoljstva

 

Projekt je planiran u nekoliko faza. Prva od njih je edukacija učitelja nakon čega će oni moći izraditi odgovarajuće kurikulume. Potom će se škole opremiti potrebnom opremom: interaktivnim pločama, računalima, opremom za snimanje slike i zvuka, knjigama za školske knjižnice, nastavnim pomagalima, različitim edukativnim setovima, teleskopom. Nakon toga slijedi provedba napisanih kurikuluma u obliku izvannastavnih aktivnosti, a za kraj projekta planirane su i terenske nastave za svaku izvannastavnu aktivnost, što u Republici Hrvatskoj, što u inozemstvu.

Suradnja učitelja triju škola rezultirat će i suradnjom učenika u vidu kviz natjecanja, natjecanja u čitanju, predstavljanja radova na Otvorenim danima škole te druženja i zajedničkog učenja na terenskoj nastavi i komunikaciji u virtualnom svijetu. Materijali koje će pripremiti učitelji i učenici bit će dostupni na mrežnoj stranici projekta te u digitalnom repozitoriju koji će biti baza za provođenje izvannastavnih aktivnosti i nakon završetka projekta.

 

Cjeloživotno učenje

Razvojem i provedbom izvannastavnih aktivnosti unutar školskih kurikuluma usmjerenih na razvoj čitalačke, medijske, digitalne, matematičke i višejezične pismenosti, unaprijedit će se kapaciteti odgojno-obrazovnih djelatnika u osnovnim školama u Varaždinskoj, Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji za inovativne pristupe poučavanju, a učenicima omogućiti stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Dakle, žele se omogućiti jednake šanse svim učenicima za nastavak obrazovanja i stjecanje kvalifikacija kakve imaju njihovi vršnjaci u urbanim sredinama, zainteresirati ih za nastavne sadržaje i motivirati za nastavak obrazovanja.