Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Posts tagged natječaj

Natje...

Trenutačno nema nijednog aktualnog natječaja. Zadnji natječpaj: REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKI BUKOVEC OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC KLASA: 602-02/13-07/03-2 URBROJ: 2186-028-01-13-87 Veliki Bukovec,02.05.2013. Tel./fax. 042/840-224    Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08, 86/09, 92/10,0105/10 , 90/11. 86/12.) Osnovna škola Veliki Bukovec, Veliki […]