Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Natječaj

Trenutačno nema nijednog aktualnog natječaja.

Zadnji natječpaj:

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
O
PĆINA VELIKI BUKOVEC
OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC

KLASA: 602-02/13-07/03-2
URBROJ: 2186-028-01-13-87
Veliki Bukovec,02.05.2013.
Tel./fax. 042/840-224

 

 Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08, 86/09, 92/10,0105/10 , 90/11. 86/12.)

Osnovna škola Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 42 raspisuje

 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 

– učitelja/ice edukatora – rehabilitatora – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

Održavanje nastave u posebnom razrednom odjelu.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08., 86/09, 92/10,0105/10 ,90/11. i 86./12.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i OŠ Veliki Bukovec ( od 3.5.2013. do 11.5.2013.)

Uz prijavu kandidati moraju priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o nekažnjavanju. Za prijavu na natječaj može se dostaviti preslika navedenih dokumenata (nije potrebno dostaviti originale ili ovjerene preslike).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC
Veliki Bukovec, Dravska 42, 42231 Mali Bukovec

 

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                         Terezija Šalamon