Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Nasilje preko interneta – cyberbullying

U sklopu projekta Policijske uprave Varaždinske pod imenom “Nasilje preko interneta – cyberbullying” s ciljem senzibilizacije djece o pravilima ponašanja na društvenim mrežama, u našoj je školi u četvrtak, 26. siječnja 2017. održano završno interaktivno predavanje za učenike 7. razreda u sklopu 3. komponente Projekta.

Predavačica Tatjana Novak, policijska službenica za nadzor i planiranje prevencije, učenicima je prikazala edukativne materijale koji su usmjereni na pozitivno i sigurno ponašanje na Internetu. Motivirala ih je da prezentiraju vlastita dosadašnja iskustva pri čemu je do izražaja došlo stečeno znanje iz prve dvije komponente projekta i njihova odgovornost prema korištenju modernih tehnologija. Na kraju je svakom učeniku uručen simboličan poklon i Zahvalnica za sudjelovanje u projektu.

Projekt je zamišljen u 3. faze. 1. komponenta održala se kada su naši učenici bili u petom razredu, a tada je održan i roditeljski sastanak. U 2. komponenti Projekta učenici su ispunili anketni upitnik o svojim iskustvima te su zajednički izrađivali razredne plakate kojima su poručili što su sve naučili o ponašanju na društvenim mrežama i opasnostima koja se kriju. Ovogodišnja 3. faza Projekta ujedno je i završna faza.

Cilj ovog projekta bio je kroz edukaciju podići razinu znanja djece o pravilima ponašanja na društvenim mrežama, informirati ih o problematici nasilja na Internetu, ukazati na vlastitu odgovornost i važnost uvažavanja drugih prilikom korištenja Interneta i društvenih mreža, zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito.

Ujedno, željelo se informirati roditelje o opasnostima koje prijete njihovoj djeci prilikom korištenja Interneta i društvenih mreža te o načinu kako zaštiti dijete. Time ih se željelo potaknuti na sudjelovanje u Internet aktivnostima vlastitog djeteta, na davanje jasnih uputa i pravila ponašanja na Internetu te na preporuku ugrađivanja programa za zaštitu.

Vjerujemo da je ovaj Projekt uvelike utjecao na naše učenike i osposobio ih za odgovorno korištenje Interneta i modernih tehnologija.

IMAG0448 IMAG0450