Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Upisi u srednje škole – potpisivanje prijavnica

U srijedu, 11.7.2018. u 17h održat će se sastanak za učenike i roditelje na kojem će se potpisivati prijavnice za prijavu programa srednjih škola.

Prijavnicu su obvezni potpisati učenik i roditelj. U slučaju da učenik i roditelj ne potpišu prijavnicu, učenik se briše s lista kandidata.

Prijave obrazovnih programa traju od 26.6.2018. do 10.7.2018.

Programi koji zahtijevaju dodatne provjere mogu se prijaviti do 2.7.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa je 10.7.2018.

13.7.2018. objavljuju se konačne ljestvice poretka.

 

Ljetni upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 25. 5. 2018.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13. 6. 2018.
Početak prijava obrazovnih programa 26. 6. 2018
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2. 7. 2018.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3. 7. – 6. 7. 2018.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26. 6. 2018.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 25. 5. – 26. 6. 2018.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 6. – 7. 7. 2018.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 9. 7. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10. 7. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12. 7. 2018.
Objava konačnih ljestvica poretka 13. 7. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13. – 19. 7. 2018.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 20. 7. 2018.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11. 8. 2018.