Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Zapisnik povjerenstva i odluka o odabiru najpovoljnije ponude – 6. razredi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC
DRAVSKA 42, 42231 MALI BUKOVEC
Veliki Bukovec, 19. ožujka 2015.

ZAPISNIK

S druge (2.) sjednice Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude za izvođenje cjelodnevnog izleta za učenike šestih razreda Osnovne škole Veliki Bukovec u školskoj godini 2014./2015.
Sjednica je započela u 7.00 sati.
Nazočni:
1. Smilja Smontara, predstavnica roditelja 6. a razreda
2. Ljerka Vrbanić, predstavnica roditelja 6. b razreda
3. Leticija Zdelar, zamjenica predstavnika učenika 6. a razreda
4. Mihael Martinković, zamjenik predstavnika učenika 6. b razreda
5. Igor Jakupec, razrednik 6. a razreda
6. Petar Žugec, razrednik 6. b razreda
7. Željka Marković-Bilić, v. d. ravnateljice škole
v. d. ravnateljice pozdravlja prisutne, a učitelj Petar Žugec, predsjednik Povjerenstva, predlaže sljedeći Dnevni red:
1. Otvaranje pristiglih ponuda
2. Odabir najbolje ponude
3. Ostala pitanja
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad 1.

Na javni poziv pristigle su 3 ponude.
Redni broj Agencija Destinacija Datum slanja Cijena
1. Galileo travel Međimurje 9.3.2015. 129 kn
2. Centrum travel Međimurje 5.3.2015 140 kn
3. Taubek tours Međimurje 16.3.2015. 155 kn

Sve ponude poslane su do zadanog roka 16. ožujka 2015. godine u 14.00 sati. Ponude su pročitane okupljenima, a u uži obzir uzete su ponude Galileo travela i Centrum travela, dok je Taubek tours eliminiran zbog kratkog vremena za kupanje (2 sata).

Ad 2.
Nakon diskusije, jednoglasno je prihvaćena ponuda Centrum travela jer zadovoljava sve uvjete iz natječaja. Dogovoreno je da se predstavnik agencije pozove na sljedeći roditeljski sastanak.

Ad 3.
Ostalih pitanja nije bilo.
Završeno u 7.30 sati.

U Velikom Bukovcu, 19. ožujka 2015.
Zapisničar:
Igor Jakupec