Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju – izvanučionička nastava 4. razreda

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC
DRAVSKA 42, 42231 MALI BUKOVEC

Veliki Bukovec, 26. siječnja 2015.

ZAPISNIK

S druge (2.) sjednice Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave za učenike četvrtih razreda Osnovne škole Veliki Bukovec u školskoj godini 2014./2015.

Nazočni:

  1. Mirela Kovaček, predstavnica roditelja 4. b razreda
  2. Ivanka Golec, predstavnica roditelja 4. a razreda
  3. Fran Hrupec, predstavnik učenika 4. b razreda
  4. Magdalena Jantolek, predstavnica učenika 4. a razreda
  5. Gordana Kovaček, razrednica 4. b razreda
  6. Verica Šehić, razrednica 4. a razred
  7. Željka Marković-Bilić, v. d. ravnateljice škole
  8. Marina Babić, predstavnica agencije Silvija Turist
  9. Mateja Bešvir, predstavnica agencije Silvija Turist

V.d. ravnateljice pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:

Ad 1.) Otvaranje pristiglih ponuda

Ad 2.) Odabir najpovoljnije ponude

Ad 3.) Ostala pitanja

Ad 1.

Na Javni poziv pristigle su 3 ponude.

Rbr. Ime agencije Destinacija Datum i vrijeme slanja ponude Cijena Zadovoljava uvjete
1. Galileo Otok Rab 15.1.2015., 15:48 1930 kn da
2. Varaždin Tours Rab 19.1.2015., 15:08 1200 kn da
3. Silvija Turist Rab 22.1.2015., 16:31 1860 kn ne (prekasno poslana ponuda)

Sve su ponude pročitane okupljenima te su u obzir kod odluke uzete samo one koje odgovaraju traženim uvjetima.

Ad 2.

Nakon kraće diskusije oko ponuda Povjerenstvo je između ponuda Varaždin Toursa i Galilea jednoglasno odabralo ponudu Varaždin Toursa po cijeni od 1200,00 kn po učeniku.

Voditeljica putovanja Gordana Kovaček će s predstavnicima agencije Varaždin Tours dogovoriti termin dolaska na roditeljski sastanak kako bi se ponuda predstavila svim roditeljima.

Ad 3.

Ostalih pitanja nije bilo.

U Velikom Bukovcu, 26. siječnja 2015.