Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Komponente računala

Metodička preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu

OSNOVNI PODATCI

Ime i prezime Gordana Lohajner
Zvanje diplomirana informatičarka
Naziv škole u kojoj ste trenutačno zaposleni Osnovna škola Veliki Bukovec
Adresa elektroničke pošte gordana.havaic@skole.hr
Naslov Metodičkih preporuka Komponente računala
Predmet (ili međupredmetna tema) Informatika
Za međupredmetnu temu navesti u okviru kojeg nastavnoga predmeta, sata razrednika ili izvannastavne aktivnosti se izvodi.
Razred 8. razred


OBVEZNI DIO

Odgojno-obrazovni ishod (oznaka i tekst iz kurikuluma predmeta ili međupredmetnih tema objavljenih u NN)

A 8.3. Opisuje obilježja pojedinih komponenti, uspoređuje i argumentirano vrednuje njihov utjecaj na kvalitetu rada cjelokupnog računalnog sustava

Tijek nastavnog sata

Uvod (10′)

Aktivnost za učenike 1. Baamboozlamo i ponavljamo

Već smo se u 5. razredu susreli „što čini“ središnju jedinicu te objasnili vanjske dijelove računala.

Pomoću Baamboozle alata ponoviti ćemo gradivo.

Odredimo timove i redoslijed kojim će otvarati pitanja. Prije početka igre možemo podesiti koliko timovi imaju vremena za točan odgovor, hoće li se oduzimati bodovi u slučaju krivog odgovora, hoće li sustav određivati broj bodova ili kako smo mi zadali prilikom stvaranja igrice.

Poveznica na igru za učenje.

Nakon zabavnog i motivirajućeg alata najavljujemo današnju temu: Komponente računala.

Obrada (70′)

Aktivnost 2. Diskusija

Potaknimo učenike na diskusiju:

Zašto je važno koje komponente koristimo? Kako one utječu na kvalitetu rada računala, ali i našeg rada na računalu?

Aktivnost 3. Izrada plakata u Canvi

Učenici ostaju podijeljeni u grupe kao na početku za kviz. Svaka grupa mora predstaviti svoju temu u obliku plakata koju su prethodno dobili na listiću (vidi Prilog 1.).

Učenici svoje uratke dijele unutar svojeg Teamsa. Prezentiraju svoje radove kao grupa, a ostali prate izlaganje.

Aktivnost 4. Samoprocjena

Nakon izlaganja učenici popunjavaju online listić za samovrednovanje i aktivnost u grupi.

Završni dio sata (10′)

Aktivnost 5. Analiza

Analiza odgovora vrednujem svoj rad u grupi.

Opis svih aktivnosti (što rade učenici, a što učitelj/nastavnik)

Učitelj u uvodnom dijelu vodi kviz, te je koordinator u ostalim aktivnosti (objašnjava, pokazuje, daje povratnu informaciju).

Učenici u uvodnom dijelu aktivno sudjeluju u kvizu jer uz alat Baamboozle ponavljanje ili učenje nastavnih sadržaja postaje zabavno iskustvo te se razvija suradničko učenje i natjecateljski duh.

Aktivnost 3. učenici izrađuju plakat u grupnom radu
Aktivnost 4. učenici otvaraju Forms online listić i označavaju izjave s kojom se slažu. Spremaju listić u e-portfolio.

Sadržaji koji se koriste u aktivnostima

Baamboozle kviz, Listić sa zadacima, Online listić za samovrednovanje i aktivnost u grupi

Primjeri vrednovanja za učenje, vrednovanja kao učenje ili naučenog uz uputepraćenje aktivnosti tijekom rada razgovorom, praćenje odgovora na pitanja postavljenih u aktivnostima

Vrednovanje za učenje:

  • praćenje aktivnosti tijekom rada razgovorom, praćenje odgovora na pitanja postavljenih u aktivnostima
  • e-portfolio

Vrednovanje kao učenje:

samovrednovanje – listić za samoprocjenu

Vrednovanje naučenog:

DODATNI ELEMENTI[1]

Poveznice na više odgojno-obrazovnih ishoda različitih predmeta ili očekivanja međupredmetnih tema

Hrvatski jezik

A. 8. 1 Učenik razgovara i raspravlja prema različitim obrascima grupnoga razgovora, primjenjuje vještine aktivnoga slušanja i poštuje pravila uljudnoga ophođenja.

C. 8. 1 Učenik vrednuje informacije i izvore informacija te povezuje odabrane informacije s postojećim znanjem radi rješavanja problemske situacije


[1] Sastavni elementi prijave koji omogućuju dodanu vrijednost provedbi javnog poziva. Nisu obavezni, ali nose dodatne bodove u skladu s kriterijima procjene Metodičkih preporuka.