Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Comparison of adjectives – Stupnjevanje pridjeva

Pridjevi su vrsta riječi koje, među ostalim, koristimo za opisivanje i uspoređivanje osoba, stvari i pojava. U tu svrhu koristimo različite stupnjeve pridjeva kako bismo rekli da je nešto bolje, brže ili veće od nečega, odnosno, da je najbolje, najbrže ili najveće.

Kako bismo mogli pridjeve stupnjevati, moramo ih razlikovati. U engleskom jeziku postoje tri grupe pridjeva s obzirom na stupnjevanje:

  • KRATKI PRIDJEVI – jednosložni pridjevi kao što su small, short, fast i pridjevi koji završavaju na -y kao što su happy ili funny
  • DUGI PRIDJEVI – dvo- i višesložni pridjevi koji završavaju na -ing, – ous, – able, – ful, – ent, – ed, – ive, – less, – ish, itd.
  • NEPRAVILNI PRIDJEVI – pridjevi kao što su good, bad, far, many, little
Razlikujemo tri stupnja komparacije ili stupnjevanja – pozitiv, komparativ i superlativ.
  • Pozitiv koristimo kad opisujemo stvari, bića i pojave – na primjer: Lana is short.
  • Komparativ koristimo kad uspoređujemo dvije stvari, bića ili pojave: Lana is shorter than Susan.
  • Superlativ koristimo kad želimo reći da je nešto naj – najbolje, najbrže, najljepše… među ostalima iz iste vrste: Lana is the shortest in the classroom.
Pravila:
KRATKI PRIDJEVI